Lokale foreninger på Thyholm

En forening er en sammenslutning af personer, der har et fælles formål. De sidste tre årtier af 1800-tallet kaldes ofte ”foreningstiden”, fordi det var i den periode, at der blev oprettet et stort antal foreninger i hele landet. Traditionen går tilbage til 1700-tallets patriotiske selskaber og 1800-tallets gudelige forsamlinger, men udviklede sig især med den liberale samfundsmodels opdeling i stat, marked og civilsamfund.

Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillige kan foreninger ikke eksistere. Det gælder dem, der sidder i bestyrelsen, fungerer som trænere, undervisere og arrangører, eller dem der bare bager en kage en gang imellem. Nogle undersøgelser viser, at tilslutningen til frivilligt engagement er faldende i de yngre generationer, mens andre peger på, at det blot antager nye former.