Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2019 opnået et overskud på 26,6 mio. kr. før skat. Resultatet er 10,5 mio. kr. bedre end samme tidspunkt sidste år. En fremgang på 65,3 %.

Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 25,8 % p.a. før skat

På baggrund af høj aktivitet i banken samt salget af 75% af aktierne i Sparinvest, opjusterede Hvidbjerg Bank d. 8. august 2019 forventninger til årets resultat før skat til intervallet 25 – 30 mio. kr.

Hvidbjerg Bank fastholder forventningerne til årets resultat før skat til intervallet 25 – 30 mio. kr. for 2019, men forventer at ende i den øverste del af intervallet.

Grundet det meget lave renteniveau, har bankens kunder konverteret et stort antal realkreditlån til en lavere rente. Det har affødt høj aktivitet i banken, hvilket er den primære årsag til, at nettorenter og gebyrer er steget med 8,3 mio. kr. i forhold til sidste år.

Banken har i de første 9 måneder af 2019 haft positive kursreguleringer af værdipapirer på 8,4 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. i de første 9 måneder af 2018. Posten er påvirket af, at banken har afhændet 75 % af sine aktier i Sparinvest og bogført en avance på 5,9 mio. kr. ved salget.

Bankens nedskrivninger ligger fortsat på et lavt niveau. Nedskrivningerne udgør 3,1 mio. kr. frem til 30. september 2019, hvilket giver en nedskrivningsprocent på 0,3 og vidner om en god bonitet i bankens udlån.

Bankens udlån er det sidste år steget med 3,6 % med baggrund i fortsat god kundetilgang og øget aktivitetsniveau for eksisterende kunder. Bankens kapitalprocent er, på baggrund af det gode resultat, steget til 18,1 % mod 15,9 % ved årets start.

Bankdirektør Jens Odgaard udtaler: ”Der har i 2019 været et højt aktivitetsniveau i banken, herunder – i særdeleshed kan fremhæves den store konverteringsaktivitet af realkreditlån. Salget af Sparinvest er faldet på plads – og samtidig har banken fortsat kundetilgang og god efterspørgsel af produkter fra nye og eksisterende kunder. Kundetilfredsheden er høj i banken, og alt sammen medvirker til, at banken forventer at komme ud af 2019 med et historisk godt resultat

 

De første 9 måneder af 2019 i overskrifter:
• Resultat før skat på 26,6 mio. kr. for 1. – 3. kvartal 2019 mod 16,1 mio. kr. samme periode sidste år – bankens bedste 9 måneder nogensinde.
• Forrentning af primo egenkapitalen med 25,8 % p.a. før skat.
• Nettorenter og gebyrer udgør 61,8 mio. kr. mod 53,5 mio. kr. sidste år – en stigning på 15,5 %.
• Omkostninger stiger med 1,5 mio. kr. eller 3,9 %.
• Basisindtjening på 21,2 mio. kr. mod 14,5 mio. kr. En stigning på 45,9 % i forhold til sidste år, hvilket primært skyldes fremgangen i nettorenter og gebyrer.
• Kursreguleringer udgør 8,4 mio. kr. mod 2,6 mio. kr. sidste år, primært på baggrund af bankens salg af 75 % af aktierne i Sparinvest.
• Nedskrivninger på 3,1 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. sidste år.
• Stigning i bankens udlån på 3,6 % og indlån på 1,0 %.
• Fortsat tilgang af nye kunder.